Říjen 2010

Provozní řád lezecké stěny

24. října 2010 v 11:41 | Lomi |  stěnka

 1. Lezecká stěna je určena k výcviku lezení a nácviku lanových technik.
 2. Lezení je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí!
 3. Do haly vstupujeme pouze po přezutí.
 4. Lezecký výcvik může být prováděn pouze pod vedením osob k tomu určených, např. instruktorů lezení.
 5. Trénink na stěně provádějí osoby:
  ✔        které předem uhradily příslušný poplatek (dle platných tarifů).
  ✔        svým podpisem potvrdily seznámení s provozním řádem a disponují příslušným kvalitním lezeckým materiálem (certifikovaným UIAA).
 6. Osoby mladší 18 let mohou provádět trénink pouze pod přímým dohledem zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let, která se prokáže písemným souhlasem zákonného zástupce.
 7. Lezení pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek je zakázáno.